Zheng Shi Zaixia

League of Legends North America, Level 341