HanGuo Xiao Daye

League of Legends Korea, Level 122